Преимущества на Рейгард

Какви са ползите от използването на устройство Рейгард ?

1. Действието на Рейгард може да се провери и измери директно върху човешкото тяло. Всички измервания (ЕАV, или измервания направени с компютър-декодер-демограф) могат да бъдат повторно направени, а стойностите потвърдени.

2. Устройството Рейгард не е предназначено за лечение. Чрез осигуряването на защита за биологичния организъм, се стига до облекчаване на симптомите, така че самоорганизиращите се системи на тялото да могат да се активират отново.

3. Всички устройства Рейгард имат за цел да оптимизират жизнената енергия.

4. Блокажите, които причиняват проблеми при провеждане на енергийна терапия от лекари или специалисти по алтернативна медицина, могат да бъдат елиминирани чрез намаляване въздействието на електромагнитното лъчене.

5. Според медицинските доклади, едно успешно лечение може да бъде подпомогнато от описаната вече ефективна защита.

6. Вече не се налага да използвате екранирани кабели у дома си.

7. Неограничени възможности за използване на устройството в авиацията, като се започне от пилотската кабина и се стигне до радиолокационната система.

8. Устройството Рейгард може да се използва за защита на хора работещи в изчислителни или телекомуникационни центрове.

9. Рейгард вече намира приложение за защита на пациенти и служители работещи в залите за спешна помощ в болниците.

10. Всички устройства Рейгард работят самостоятелно, без да се влияят от честотите в мрежата и следователно, не се влияят честотните обертонове.