Eлектросмог

Какво представлява електросмога? Терминът „електросмог” е изкуствено създаден термин, но той идеално описва замърсяването на нашата среда от електромагнитните полета. След края на 70-те, хората систематично започват да търсят начини да анализират въздействието на електромагнитните полета върху човешкия организъм и околната среда.

За внасяне на по-голяма яснота относно тези полета, те започват да използват думата „смог”, която е комбинация от английските думи за „пушек” и „мъгла”. Трябва да отчетем факта, че смогът причинява замърсяване на въздуха, което е видимо, докато замърсяването на околната среда с електромагнитни полета не може да се регистрира пряко или видимо. Следователно се налага да прибегнем до помощта на специалисти и надеждна измервателна апаратура, в това число ефективни методи на измерване, за да отхвърлим всякакви емоционални съображения и да придадем на дискусията по-научен характер.

Въздействие на електросмога
Човешкото тяло се влияе от електромагнитната радиация. Вследствие на това, командите от нашия мозък не могат да бъдат насочени правилно, което от своя страна води до възникване на неправилни връзки или неправилно разбиране. Също така, електромагнитната радиация води до неправилна комуникация на ниво клетъчен метаболизъм, което от своя страна води до дисфункция на органите, а след един дълъг период от време, всички тези въздействия могат да доведат до мутации на клетките и до болестни състояния. Нормалните процеси на саморегулация в човешкия организъм силно се влияят от електромагнитните влияния.

Човешкото тяло – една перфектна машина
При нормално състояние, без да има въздействия от външната среда, човешкият организъм се намира в хармоничен баланс. В това състояние, човек се чувства здрав, отпочинал и изобщо добре. Ако този баланс бъде нарушен вследствие на отрицателни въздействия отвън, тялото ще се опита да се саморегулира чрез различни механизми, за да си възвърне предишното състояние на хармония. Към клетките и органите биват изпращани команди за саморегулиране от мозъка и вегетативната нервна система, както и хормони чрез нервната система и по други информационни пътеки.

Някои биологически ефекти на електросмога:
  • нарушения на съня
  • нарушения на концентрацията
  • нарушения в кръвообращението
  • главоболие
  • умора и отпадналост
  • нервност
  • алергии
  • депресия
  • липса на енергия
Положителните промени в кръвта след използване на Рейгард могат да бъдат доказани чрез прилагане метода на микроскопски анализ с тъмно поле. Броят на хората които са свръхчувствителни към електросмога расте с всеки изминал ден!