Представяне

Емисиите от електросмог и земната радиация – от клетъчните телефони, компютрите и електрическите устройства присъстват навсякъде около нас и вече са се превърнали в огромен проблем за нашето здраве.

Научните изследвания доказват вредното влияние на този вид радиация особено върху най-слабите точки от тялото ни. Поради високорезонансите честоти, с които се характеризира човешкия организъм, човешкото тяло действа като антена за микровълните и радиацията. Без да притежаваме защита, тялото се опитва да редуцира енергията и качеството на предаване и за много кратко време силите ни за защита срещу вредните вещества попаднали в кръвта ни се изчерпват.

Рейгард – е решението и защитата!
Тестовете преди и след използването на Рейгард са демонстрирали по убедителен начин изумителния положителен ефект, който Рейгард притежава. На практика, Рейгард буквално „поглъща” голяма част от електросмога. То действа подобно на антена за улавяне на светкавиците, т.е радиацията се фокусира върху Рейгард, в следствие на което човешкото тяло се освобождава от електросмога.

Рейгард се предлага в три различни версии : Рейгард – за защита на тялото от автомобила: устройството може да се носи под формата на ключодържател. Рейгард – преносимо устройство , е предназначено за РС , в колата или в спалнята, чийто диаметър на действие е 4 метра и Рейгрд за дома с алуминиев или дървен конус– представлява устройство, което може да се използва в офиса, в апартамента или в къщата. Последното осигурява защита в диаметър от 30 метра.

Знаете ли, че …
  • много от заболяванията и усещането на лека болка се причиняват от електросмога?
  • при измерване на електромагнитното поле в присъствието на Рейгард устройство се наблюдава силно намаляване на меридиана в областта на белите дробове и алергиите?
  • благодарение на Рейгард се компенсира изцяло вредната електромагнитна радиация и това е доказано?
  • много учени, лекари и компании, които са използвали Рейгард го препоръчват на своите пациенти и самите те го използват?