Действие

Действие на устройствата Рейгард
Доказателства за аномалии и нарушения в резултат от излагането на електромагнитно лъчение се предоставят от вече споменатите методи на измерване, но тук ще приложим и доказателство, основаващо се на действието на устройствата Рейгард. След използване на устройствата Рейгард (цялата гама – от портативни устройства, до устройства предназначени за офиса, дома или автомобила), електромагнитните полета все още могат да бъдат измервани с помощта на обичайните измервателни уреди.

В случая обаче, Рейгард устройствата поглъщат или компенсират нетермичните, причиняващи болести части на електромагнитните полета при тяхното въздействие върху енергийната система на човека, доказани чрез измерванията и изследванията на д-р П. Валеске.

Въздействието на електромагнитните вълни и действието на Рейгард устройства може да бъде измерено пряко върху човешкото тяло. Съществуването на честоти не ни дава каквито и да било доказателства за въздействието им върху биологичната система. Едно от отличителните качества на Рейгард се изразява в това, че действието му се гарантира стига да има предавателна мощност или честота. Този проблем не би могъл да бъде решен чрез съвременната електроника поради огромния честотен спектър, който трябва да се покрие.

Затова и решението предложено от Рейгард се основава не на електрониката, а на физиката. В радиуса, зависещ от модела на използваното устройство, става поглъщане на всички честоти. Спектърът на тези честоти се пропуска през разделяща и анализираща система благодарение на която се компенсират вредните части от вълната.

За да обясним това по-добре ще приведем като пример фотоапарата. Нека да сравним действието на Рейгард с ефекта на поляризационния филтър. Отразените смущения се изчистват от филтъра и снимката отново изглежда чиста и цветна.

Устройствата Рейгард използват единствено енергийните честоти на средата в която оперират, така че за работата им не са необходими акумулаторни батерии или адаптери. По този начин действието на Рейгард устройства не може да бъде повлияно отрицателно от обертоновете на мрежовите честоти.