Влияние

Влияние на електросмога
Електросмогът и радиацията играят важна роля в днешния цивилизован свят. Влияе ли се идеалния баланс на човешкия организъм от електромагнитната радиация? Вследствие на негативното въздействие от радиацията, командите изпращани от мозъка не стигат там където трябва и реакциите на организма са объркани.

Електромагнитната радиация води до неправилна комуникация на ниво клетъчен метаболизъм, което от своя страна причинява дисфункция на органите, а в резултат и до мутиране на клетките. Човек се разболява, а процесите на саморегулация са затормозени, тъй като се влияят отрицателно от електромагнитните въздействия.

През последните три десетилетия, замърсяването на околната среда от електромагнитни полета и вълни е нараснало значително. В същото време, тези електромагнитни полета причиняват неразположения, дори болестни състояния, като липса на енергия, смущения на съня, зачестяват алергиите, невродерматитите и епилептичните припадъци при децата, възникват сърдечни проблеми, астма, косопад, безплодие, рак, агресивни и депресивни състояния.

Направените изследвания в различни страни по света показват, че електромагнитната радиация влияе отрицателно върху човека, животните и растенията. За съжаление не можем да се скрием от радиацията и електросмога. Зоната на високочестотна комуникация с нефизиологични, цифрови честотни характеристики ще нарасне значително през следващите години. И през деня и през нощта, ние сме изложени на тези електромагнитни полета, които преминават и през стените, така че е невъзможно да се скрием и да не изпитваме тяхното въздействие.

Под влияние на електромагнитното лъчене, настъпват промени на биохимическо и клетъчно ниво. Особеното тук е, че трябва да мине много време, докато стане възможно физическото или видимо измерване на тяхното въздействие. В човешкия организъм, тези въздействия се влияят от биофизични контролни механизми, които реагират много бързо на подобни, най-вече биофизични и електромагнитни въздействия (проф. Сирил Смит, Салфордски университет, Англия).

Ако изследователите като проф. Смит се окажат прави, ще имате възможност да наблюдавате бързите промени настъпващи в тези енергийни системи под влиянието на електромагнитните полета. Електро-акупунктурните измервания по метода на д-р Фол (ЕАV) се явяват един полезен инструмент за измерване.

Първите (ЕАV) измервания имащи за цел да докажат, че електромагнитния смог води до различни болестни състояния, са извършени от доктора по медицина Пол Герхард Валеске, който е първият, който доказва, че технологията Рейгард работи.

Първите измервания вече доказват точността на теоретичната обосновка преди тестване. Проведено е (ЕАV) измерване на възрастни хора в няколко поредни тестови серии. При всяка една от тези серии налице излизат доказателства за отрицателните въздействия върху меридианната система на човека.

Днес вече знаем, че електромагнитните полета оказват вредно въздействие върху човешкия организъм, тъй като те причиняват морфологични (органични) клетъчни или химически мутации.

Така например, измененията причинени от EEG могат да бъдат документирани няколко часа след кратък телефонен разговор с обикновен клетъчен телефон. Нещо повече, въздействието на електромагнитните полета и вибрации върху енергийната система на човека се потвърждават от изследванията на д-р Валеске. За съжаление, измененията получени вследствие излагане на въздействията на електромагнитното поле (ефекта на облъчването) могат да се наблюдават едва след един доста дълъг период от време, за да станат видими на органично ниво, поради което те не могат да се наблюдават при използване на конвенционални медицински методи за диагностика.

Диагностиката е възможна единствено с помощта на енергиен метод, ЕАV, чрез който могат да се открият и други източници на въздействие.