Защита на работното място

Да се защитим на работа с Рейгард

Всички служители, които използват компютри и безжични технологии безспорно се нуждаят от електросмогова защитна стена, за да бъдат максимално работоспособни.

Днес, електросмогът присъства и влияе почти във всякаква работна среда. Много хора са подвластни и страдат от лошото му въздействие на работната среда.

Стрес, изтощение от работата, психическия тормоз и депресия могат в голяма степен да се дължат и на наличието на електросмог в работната среда. Справянето с този проблем може да се окаже истинско предизвикателство. Вредното въздействие на електросмога се изразява в понижена работоспособност.

Служителите, които са предпазени от въздействието на електросмога чрез Рейгард устройствата, са по-работоспособни, по-мотивирани и като цяло са по-борбени.

Гледайте това видео в Youtube. Кликнете тук.

„Усвоете метода на „изключването” и научете другите”.