продукти


Проблемът за електросмога е сериозен!

Човешкото тяло се влияе от електромагнитната радиация. При наличие на постоянни излъчвания около нас командите от нашия мозък не могат да бъдат насочени правилно, което от своя страна води до възникване на неправилни връзки или неправилно разбиране. Електромагнитната радиация води до неправилна комуникация на ниво клетъчен метаболизъм, което от своя страна води до дисфункция на органите, а след период от време, води до болестни състояния.
Затова Рейгард работи непрекъснато в посока неутрализиране на вредните излъчвания около нас! Продуктите на Рейгард ще ви помогнат да защититите себе си и вашето семейство от тези опасни излъчвания!

„Всеки човек има нужда от надеждна защита от електросмога и радиацията!"

Продукти:
  • Raychip - да ви предпази от излъчването на мобилния телефон
  • Индивидуален - малко устройство за лична защита
  • Преносим - устройство със среден обхват и малки габарити.
  • За дома - устройства с по-голям обхват за дома и офиса.
  • Пакети - комбинирани пакети за цялото семейство